Blue Flower


Onlangs kwam ik via een Tweet bij een mooi initiatief voor een onderzoek hoe de oceanen van plastic te ontdoen (The Ocean Cleanup: Feasibility Study). Aangezien er veels te veel plastic in onze oceanen ronddrijft heb ik dit initiatief gesteund. Hoe? Door geld in dit onderzoek te investeren. Om aan het geld te komen voor het "Ocean Cleanup Feasibility Study" onderzoeksproject is gebruik gemaakt van crowdfunding. In dit artikel ga ik in op crowdfunding.

Groei vertraagt ​​doordat de bedrijfsvoering de tijd voor leiderschap opsoupeert

Waarom groeit niet elk bedrijf uit tot een multinational? Bedrijven stoppen met groeien om een ​​aantal redenen. Zelfs wanneer de leider het vermogen, de ambitie en het geld heeft om te groeien, vertraagt de groei van bedrijven vaak bij het bereiken van 20, 30 of 50 werknemers. Waarom? Dit artikel stelt dat dit veroorzaakt wordt doordat de dagelijkse beslommeringen van het leiden van het bedrijf steeds meer tijd vergen. Het bedrijf blijft hierdoor incident-gedreven en groeit nooit door naar proces-gedreven.

92,2% van de Europese bedrijven zijn "micro" bedrijven met minder dan 10 werknemers. Slechts 6,5% groeit uit tot "kleine" bedrijven met 10 tot 50 werknemers. Slechts een klein deel - 1,1% - van de bedrijven groeit door naar "middelgrote" bedrijven met 50-250 mensen (Ecorys, 2012.)

Deel 2: De Behoeftecategorieën van Maslow en de Organisatie.

Dit is het tweede artikel in een serie van drie. De andere twee artikelen zijn:

    1. Maslow en de Persoon;
    2. Maslow en het Land;

Dit is het tweede artikel in een reeks artikelen over de Behoeftecategorieën van Maslow. In dit artikel kijk ik of er behoeftecategorieën zijn voor een bedrijf. Een bedrijf begint omdat er een ondernemer is die een idee heeft. Een bedrijf ontstaat. Zakelijk gaat het goed, het begint te groeien. Taken worden aangemaakt, samengevoegd, gesplitst en gedeeld. Op zeker moment werkt er een groep mensen met gelijke belangen binnen het bedrijf. Samen vormen ze de organisatie.

Deel 3: De Behoeftecategorieën van Maslow en de Natie.


Dit is het derde artikel in een serie van drie. De andere twee artikelen zijn:

  1. Maslow en de Persoon;
  2. Maslow en de Organisatie;


Dit is het derde artikel in een reeks artikelen over de Behoeftecategorieën van Maslow. In dit artikel kijk ik of er behoeftecategorieën zijn voor een land. Een land is in de loop van de geschiedenis ontstaan. Zonder in te gaan op politieke geografie bestaat een land, zoals een bedrijf, uit een groep mensen met gelijke belangen.

Een land bestaat dus zoals een organisatie uit mensen. En zoals een persoon verschillende behoeftes nastreeft om tot zelfontplooiing te komen, zo zullen ook de mensen in een land verschillende behoeftes nastreven en uiteindelijk streven naar zelfontplooiing. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de mensen gezamenlijk verschillende behoeften, en uiteindelijk zelfontplooiing nastreven. Zou nu een land ook dezelfde behoeften als een enkele persoon na kunnen streven?

De Behoeftecategorieën van Maslow en de Persoon.

Dit is het eerste artikel in een serie van drie. De andere twee artikelen zijn:

  1. Maslow en de Organisatie;
  2. Maslow en het Land;

Binnen de Bedrijfskunde, de Arbeids- en Organisatiepsychologie, en de Arbeidssociologie is Maslow een begrip. Maslow behoorde tot de Humanistische psychologie die geloofde dat elke persoon sterk gemotiveerd was om zich tot zijn volle potentie te ontwikkelen. Wat ik hier overigens schrijf over hem geldt natuurlijk ook voor haar.

In 1943 publiceerde Abraham Maslow een hiërarchische ordening van behoeften. Om zich tot zijn volle potentie te kunnen ontwikkelen moet een persoon een aantal opeenvolgende categorieën doorlopen. Volgens Maslow moet aan de behoefte van een categorie grotendeels voldaan worden voordat van de volgende categorie genoten kon worden.