Blue Flower

De Behoeftecategorieën van Maslow en de Persoon.

Dit is het eerste artikel in een serie van drie. De andere twee artikelen zijn:

  1. Maslow en de Organisatie;
  2. Maslow en het Land;

Binnen de Bedrijfskunde, de Arbeids- en Organisatiepsychologie, en de Arbeidssociologie is Maslow een begrip. Maslow behoorde tot de Humanistische psychologie die geloofde dat elke persoon sterk gemotiveerd was om zich tot zijn volle potentie te ontwikkelen. Wat ik hier overigens schrijf over hem geldt natuurlijk ook voor haar.

In 1943 publiceerde Abraham Maslow een hiërarchische ordening van behoeften. Om zich tot zijn volle potentie te kunnen ontwikkelen moet een persoon een aantal opeenvolgende categorieën doorlopen. Volgens Maslow moet aan de behoefte van een categorie grotendeels voldaan worden voordat van de volgende categorie genoten kon worden.

 

Maslow onderscheidde de volgende categorieën:

  1. Fysieke behoeften. Behoeften als slaap, eten, seks, sport en comfort. Iemand moest eerst zijn lichamelijke behoeften bevredigen voordat de volgende categorie aan de beurt kan komen.
  2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid. Een individu heeft de behoefte aan persoonlijke en financiële zekerheid en moet weten dat het bij een ongeluk hij niet terug valt tot de bedelstaf.


Deze eerste twee categorieën bepalen het overleven van het individu. Wanneer deze zijn natje en droogje heeft, onderdak is en veilig voelt, kan gewerkt worden aan het bereiken van meer.

  1. Behoefte aan sociaal contact. Het individu krijgt nu de behoefte deel uit te maken van een familie, wil vriendschappelijke banden met anderen opbouwen, intiem met andere omgaan.
  2. Behoefte aan waardering en erkenning. De persoon moet in de eerste plaats tevreden over wie hij is. Daarnaast wordt hij gewaardeerd door zijn omgeving voor zijn bijdrage.
  3. De behoefte aan zelfontplooiing. Elk persoon streeft ernaar uiteindelijk alles te halen wat er in hem zit.


Piramide van Maslow (Wikepedea)

De behoeftecategorieën kunnen inzicht geven in wat een mens leidt bij het maken van zijn keuzes. Zo kun je naar een concert gaan waarmee je de laatste categorie, de behoefte naar esthetiek, onderdeel van de behoefte aan zelfverwerkelijking, wilt bevredigen. Je moet echter niet met een hongerige maag naar het concert gaan, want dan zul je de inspanningen van de muzikanten minder waarderen. Is daaraan voldaan moet je echter je telefoon uitzetten. Want als je een bericht krijgt dat je huis in brand staat zul je de inspanningen van de muzikanten helemaal niet waarderen en jezelf ergens anders wensen.

Gewoonlijk zullen mensen in minder ontwikkelde landen zich meer richten op de eerste twee categorieën, terwijl mensen in ontwikkelde landen zich richten op de derde of vierde categorie. (brug naar derde artikel).

Er is veel kritiek gekomen op de hiërarchische ordening van behoeften van Maslow. Zo is de theorievorming van Maslow moeilijk te testen in onderzoek. Er is ook kritiek gekomen op de verschillende hiërarchieën, het aantal en de definitie daarvan. Door dit gebrek aan wetenschappelijke ondersteuning zijn Maslow's ideeën uit de mode geraakt en worden niet langer meer serieus genomen in de academische psychologie.

Waarom dan deze reeks artikelen waarmee deze website geopend wordt? Omdat de behoeftecategorieën in je achterhoofd zou moeten houden bij het maken van de keuzes in je leven.

Je kunt bewust kiezen niet op te letten op school of iets anders interessanter te vinden. Weet dan dat je de keuze maakt om later afhankelijk te zijn van een bijstandsuitkering. En die is laag. Net genoeg om eten te kopen en een dak boven je hoofd te hebben.

Er zijn echter ook mensen die deze keuze niet bewust maken. Ze zijn bijvoorbeeld sportief en streven de top in de door hun gekozen sport na. Voor hun natje en droogje zorgen in het begin hun ouders of eventueel de sportbond. Aan al dit goede komt echter een eind. Op een gegeven moment nemen de fysieke capaciteiten af of wil je op jezelf gaan wonen. En dan sta je ineens met lege handen.

Beter is om altijd het voor jou hoogst mogelijke, de behoefte aan zelfverwerkelijking, na te streven. Zorg dat je op een opleiding komt die je ligt, en rond die af met een diploma. Vanuit de opleiding stroom je door naar een baan die zal zorgen voor het bevredigen van al je behoeften. Blijf daarna doorleren, streef naar het maximaliseren van wat er in je zit.

Volgende keer zal ik de behoeftecategorieën van Maslow in een andere setting weergeven, Maslow en de Organisatie.