Blue Flower

This article in English

Onlangs sloot ik met goed gevolg de 'Lean Six Sigma Black Belt voor Service Industrie' training van The Lean Six Sigma Company af. Voor mij een reden een artikel te schrijven wat nu Lean Six Sigma Black Belt is.

 

Laat ik beginnen met uitleggen wat Lean Six Sigma is.

Lean Six Sigma bestaat eigenlijk uit twee methodes die samengevoegd zijn. Allereerst is er Lean, dat tussen 1948 en 1975 opgezet werd als het 'Toyota Production System'. Lean is gericht op het versimpelen van het productieproces door te kijken naar waste (afkeur). Toyota moest na de tweede wereldoorlog de concurrentie aan gaan met de grote Amerikaanse autofabrikanten zonder geld en zonder machines. General Motors en Ford hadden meerdere dure en grote productielijnen waar één type auto gemaakt werd. Toyota was beperkt in het aantal productielijnen waar meerdere type auto's geproduceerd moesten worden. Toyota kon alleen concurreren als er snelle omstelbare productielijnen werden ontwikkeld die meerdere type auto's konden produceren tegen dezelfde kosten als in de Verenigde Staten. Na tien jaar monde dit uit in productielijnen met snelle omsteltijden, lage voorraden, hoge kwaliteit en kleine batches.

Six Sigma is de tweede methode en bestaat uit een set van technieken en tools voor procesverbetering. Het werd in 1986 ontwikkeld binnen Motorola. Het is bedoeld om de kwaliteit van de output van een proces te verbeteren door het identificeren en verwijderen van de oorzaken van de gebreken (fouten) en het minimaliseren van de variatie in de productie en bedrijfsprocessen. Het maakt gebruik van een set van kwaliteitsmanagement methoden, waaronder statistische methoden. Daarnaast wordt een groep mensen (Champions, Black, Green en Yellow Belts) opgeleid binnen de organisatie die zich met procesverbetering bezig houden.

De Lean Six Sigma concepten werden voor het eerst samen gebracht in het boek 'Lean Six Sigma: Combining Six Sigma with Lean Speed' van Michael George en Robert Lawrence Jr. in 2002. De Lean Six Sigma methode ziet Lean Manufacturing en Six Sigma als elkaar aanvullende methodes. Lean Manufacturing richt de aandacht daarbij op de process flow en afkeur problemen binnen het proces en Six Sigma legt de nadruk op variatie in het proces, en het ontwerp van het proces.

Lean en Six Sigma kunnen gecombineerd worden in een krachtige methode: Een bedrijfsverbeteringsmethode welke de waarde voor de aandeelhouders vergroot door een snelle verbetering in kosten, de kwaliteit en klant tevredenheid. Het richt zich op het verminderen van afkeur door de processen te stroomlijnen en afkeur af te laten nemen. Afkeur kan hierbij (ook) gezien worden als diensten die niet op tijd geleverd zijn of binnen budget.

Lean en Six Sigma combinatie

 

In het bedrijfsleven is nu veel ervaring opgedaan met de positieve bijdrage van Lean Six Sigma aan het bedrijfsresultaat. De grote kracht van Lean Six Sigma ligt in de gecombineerde aanpak. In het bijzonder complementeert Six Sigma Lean op drie manieren. Allereerst kan Six Sigma een nuttige voedingsbodem en het commitment van het management leveren dat Lean op zichzelf niet kan leveren. In de tweede plaats neemt Six Sigma de klant als doel van haar activiteiten, iets wat niet het belangrijkste doel van de Lean aanpak is. Tenslotte is het met de Lean tools en technieken niet mogelijk om de variatie in de processen af te laten nemen.
Ook Lean complementeert op haar beurt Six Sigma. In de eerste plaats kan Lean gebruikt worden voor het identificeren van non value added activiteiten, activiteiten die in een proces uitgevoerd worden zonder dat ze een bijdrage leveren aan de klant wens. Vervolgens verbetert Lean het reactievermogen en de snelheid in de werkprocessen. Ten derde kunnen de voordelen van Six Sigma nog meer verbeterd worden als Lean non value added activiteiten elimineert. Tenslotte zouden bedrijven die alleen Six Sigma of Lean invoeren te maken kunnen krijgen met afnemende productiviteitsopbrengsten.

De economie in Nederland neemt weer in kracht toe. Orders komen weer binnen die met het huidige werknemersbestand vervuld moeten worden. De druk op deze mensen neemt daarmee toe. Lean Six Sigma maakt het mogelijk met dezelfde hoeveelheid mensen meer werk te verzetten en tegelijkertijd de afkeur af te laten nemen. Lean Six Sigma zorgt dat uw bedrijf goed voorbereid is op de toekomst.

Als u eens over het invoeren van Lean Six Sigma binnen uw bedrijf wilt praten neem dan contact met mij op.